Videonadzor

Information

Obveščamo vas, da se na območju objekta PEK AUTOMOTIVE d.o.o., Obrtniška ulica 17, 1370 Logatec, izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja družba PEK AUTOMOTIVE d.o.o., ki jo zastopa direktor Mikhail Kostkin. Družba PEK AUTOMOTIVE d.o.o. je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju objekta PEK AUTOMOTIVE d.o.o.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 030 777 050 ali po elektronski pošti info@pekauto.com.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo 3 mesece.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje direktor družbe in od njega pooblaščena oseba, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: družba osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: info@pekauto.com.
Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: info@pekauto.com. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

CUSTOM EV DEVELOPMENT

We can help you with a custom-developed multi-purpose electric vehicle solution. Please fill out a form and tell us more about your needs.